"Murman" fra det norske ordet nordmann, som hørt av russere lyder omtrent likt, "nurman". Seinere adjektivisert og brukt på byen Murmansk, som ved opprettelsen i 1916 het Romanov-på-Murman. I middelalderen ble området brukt som fiske- og fangstområde såvel av pomorer som etterkommere etter vikinger, og var et ingenmannsland. Verken russere eller skandinaver hadde altså noe territorielt krav på området. Grensa mellom Norge/Sverige og Russland ble fastsatt 1826. Nordmenn fra grenseprovinsene emigrerte i en viss grad fra "fattignorge" til den fiskerike Murman-kysten, særlig Tsyp-Navalok på Fiskerhalvøya.

Under: Hurtigruta Imperator Nikolai i 1896, ett av skipene som trafikerte strekninga Arkhangelsk-Vardø siden 1875.

'

Komprimert om strukturer og stat som Murman ble del av: Byvåpenet for Murmansk by, grunnlagt 4 oktober 1916, som den siste som ble etablert før monarkiet ble erstatta med republikk året etter. Ledelsen fortsatt pr 2022 bygger ideologisk i hovedsak på kontinuiteten etter det republikanske kuppet i 1917. Historikk i statsorganene presenteres i all hovedsak som å starte i 1917. Det har ikke vært noe oppgjør med den totalitære nærmest sosialistiske unionsstaten som Russland formelt var innlemmet i fra 30 desember 1922 til og med 25 desember 1991. Denne sto for en av verdenshistoriens største likvideringer av egen befolkning i konsentrasjonsleire som"Gulag". "Oppfinneren" av den Røde Terroren mot russere, ukrainere og andre okkuperte nasjoner Vladimir "Lenin" ligger pr 2022 fortsatt på utstilling i dagens hovedstad Moskva.