Perioden 1917-1920 her nord. Arkhangelsk som den anti-bolsjevikiske hovedstaden i rest-Russland
Eget statsvåpen uten krona til monarkiet. Egne frimerker og pengesedler. Varslet allerede krise for handelshusene i Finnmark som hadde investert millioner i den perspektivrike gullrubelen få år tidligere. Så også Finnmark sin relative økonomiske betydning.

Over: Finnmark Folkeblad 12.08.1918

Likevel var ikke all økonomisk aktivitet slutt. Noen skuter trosset dette eller forholdt seg til den Nord-Russiske Regjeringa, som ikke hadde bøyd seg for hovedstad-regimet. Kan sammenlignes med etpar hundre år før overfor lignende impulser fra samme område; underkuelsen av pomorkulturen på begynnelsen av 1700-tallet. Fra da er begrepet gammeltroende -staroobrjadtsy- der ei slags nordlig makt hadde mental støtte i Solovki-staten.

Den Nord-Russiske Regjeringa var i likhet med bolsjevikene republikansk, og ikke akkurat etter dagens standard for statsledelse.

Fra 1918 ble den ledet av den revolusjonære Tsjajkovskij, året etter av generalløytnant Miller, da underordna Riksforstander Koltsjak.