Kirka i BorisoGlebsk på norsk side av grenseelva Pasvik. Enklaven rundt kirka ble russlandsk i siste liten ved grensefastsettelsen i 1826, da området er hellig for den Ortodokse Kirka. Som gjenytelse fikk Unionen Sverige-Norge et mye større område nord og øst for dette helt til Grense Jakobselv.


.gov-murman.ru  Regjeringa på Murman (AMO)

.imperialhouse.ru  statsoverhodet i eksil

.varanger.ru  Varjag Njar (Varanger) grenseland